klachten van het bewegingsapparaat

​

Het bewegingsapparaat bestaat uit onze botten, spieren en pezen en zorgt er voor dat we ons kunnen voortbewegen. Het bewegingsapparaat krijgt tijdens het leven veel te verduren. Het wordt het hele leven intensief gebruikt en moet zich aanpassen aan zeer wisselende omstandigheden in het dagelijks leven. Letsels aan het bewegingsapparaat komen zeer vaak voor. Meestal vormen een verkeerde houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Deze klachten kunnen ook het gevolg zijn van een afwijking aan het bewegingsapparaat of een chronische aandoening zoals reuma of artrose.

​

klachten die behandeld kunnen worden met acupunctuur:

allerhande pijnklachten

​

Pijn kan veel oorzaken hebben en veel vormen aannemen. Pijn is bovendien heel individueel. Pijn is lichamelijk maar ook emotioneel. Angst, stress of verdriet kunnen pijn verergeren. Vreugde, geluk of goed gezelschap kunnen pijn verzachten. 

​

Soorten pijn: 

1. De acute en subacute pijn, waarbij een duidelijke oorzaak bestaat. Voorbeelden hiervan zijn pijn na een trauma of een operatie, pijn als gevolg van degeneratieve ziekten zoals reuma (reumatoïde artritis), MS (multiple sclerose). 

2. Chronische pijn

=> er is een duidelijk aanwijsbare oorzaak, bijvoorbeeld pijnklachten in een operatielitteken als gevolg van een nieuwvorming van zenuwweefsel. 

=> er is wél een aanwijsbare oorzaak, maar die staat niet in relatie met de pijnklacht. 

=> er is geen duidelijk aanwijsbare oorzaak. De chronische pijnklachten hebben geen enkele functie meer en moeten als een op zichzelf staande ziekte worden beschouwd. 

​

Waarom Acupunctuur? 

Vanouds speelt acupunctuur een belangrijke rol bij het behandelen van chronische én acute pijnklachten. 

​

Verstoorde energiecirculatie 

Binnen de acupunctuur wordt pijn gezien als een teken dat ergens in het lichaam de energie niet of onvoldoende kan doorstromen. De noodzakelijke voedingsstoffen komen moeilijker op de plaats van bestemming en afvalstoffen worden in onvoldoende mate afgevoerd. Als gevolg hiervan ontstaan er beschadigingen in het weefsel en neemt de pijn nog meer toe. 

​

Herstellen van de balans 

Het aanprikken of het verwarmen van de acupunctuurpunten met moxa verhelpt de stagnatie en laat de energie weer in beweging komen. Bovendien bevordert de behandeling de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers (endorfine). Omdat bij chronische pijnklachten de naaldjes soms zeer frequent geactiveerd moeten worden en het belangrijk is om de juiste soort endorfines op het juiste moment te activeren, wordt er gebruik gemaakt van elektro-acupunctuur. Daarnaast worden er punten in het oor aangeprikt, omdat het oor reflexmatig het volledige lichaam weerspiegelt. 

​

Acupunctuur kan ervoor zorgen dat: 

  • de pijn verdwijnt of vermindert. 
  • het pijnniveau verlaagt.
  • het vermogen om met pijn om te gaan verbetert. 
  • het energiepeil verhoogt, waardoor de pijn beter kan bestreden worden. 
  • de functionele dagdagelijkse activiteiten beter kunnen uitgevoerd worden.
  • de levenskwaliteit verhoogt.

Burn-out

​

Bij een burn-out zijn alle reserves verbruikt en is er een totaal gebrek aan energie. Het eigen herstelvermogen werkt op dat moment niet meer. Functioneren in het dagelijkse leven gaat daardoor niet en “gewoon” genieten van het leven lukt niet meer.

Een burn-out kan gepaard gaan met een grote verscheidenheid aan klachten met zowel een fysieke, mentale als emotionele component. Er is een gevoel van extreme uitputting en aanhoudende futloosheid en kan gepaard gaan met slaapstoornissen, mentale rusteloosheid, cynisme, verlies van motivatie en inspiratie, concentratieproblemen, geheugenverlies, prikkelbaarheid, angst, huilbuien, lusteloosheid, verlies van zelfvertrouwen, stemmingsschommelingen, gevoel van benauwdheid/druk op de borst, hartkloppingen, kortademigheid, verhoogde bloeddruk, overmatig transpireren, hoofdpijn, pijn in nek/schouders/rug, spijsverteringsklachten, menstruatie- en potentieproblemen …

​

Diagnose burn-out

Een arts stelt de diagnose van burn-out. Het is belangrijk uit de neerwaartse spiraal te komen door op adem te komen, de rust te nemen die men nodig heeft en de opgebruikte energiereserves aan te vullen. Acupunctuur kan helpen om het patroon te doorbreken: terug rust vinden en energie opbouwen.

​

Waarom acupunctuur?

De belangrijkste klacht bij mensen met een burn-out is: een leegte aan energie. Acupunctuur kan ondersteuning bieden door het aanprikken van bepaalde punten die ervoor gaan zorgen dat het lichaam weer beter gaat functioneren en daardoor weer effectiever werkt in de aanmaak van energie. Men helpt de energievoorraden weer aan te vullen.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan stagnatie, het niet goed doorstromen van energie, welke veelal aanwezig is bij burn-out en in verband gebracht wordt met aanhoudende frustraties. De stagnatie van energie geeft belangrijke informatie om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van burn-out. Het verminderen van stagnatie (door acupunctuur en/of onderkennen van frustraties) zorgt ervoor dat symptomen als slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, verhoogde spierspanning, hoofdpijn, prikkelbaarheid, … verbeteren. Men kan zich lichamelijk en geestelijk meer ontspannen. Hierdoor kan men meer ontspannen naar de ontstane situatie kijken en gaan onderzoeken hoe men in deze neerwaartse spiraal gekomen is. Er ontstaat weer ruimte om te kunnen genieten van dingen. 

Bij de behandeling van een burn-out werken we soms ook met Chinese kruiden, om het effect van de acupunctuur behandeling te versterken en aan te vullen. Daarnaast bespreken we ook tips rond levensstijl en voeding die het herstel mee kunnen bevorderen.

Meestal heeft het een hele tijd geduurd voordat men in een situatie van burn-out terecht kwam. Het herstel van burn-out vraagt daarom ook de nodige tijd.

Het is echt een proces waarin aandacht nodig is voor correcte voeding, een gezond slaappatroon, juiste ademhaling, stressreductie, beweging en ontspanning.

Het is belangrijk te onderzoeken, vaak met hulp van professionele therapeuten, welke interne en externe factoren mee verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze neerwaartse spiraal, opdat de kans op een terugval in de toekomst gereduceerd kan worden.

​

Maag- en darmklachten

​

Veel mensen hebben last van spijsverteringsklachten zoals maagpijn, zuuroprispingen, darmrommelingen, krampen, winderigheid, diarree of constipatie,…

Stress of spanningen zorgen ervoor dat de spierwerking van de maag en de darmen sterk verstoord is. 

Ongeveer één op de vijf mensen heeft wel eens last van ‘functionele darmklachten’. Dit zijn darmklachten die het leven behoorlijk kunnen ontregelen, maar waarvoor geen medische oorzaken bekend zijn. Acupunctuur blijkt in de meeste gevallen een positief antwoord te kunnen bieden op deze vervelende aandoening.

​

Waarom acupunctuur?

De behandeling met acupunctuur is erop gericht om de verstoorde energiebalans te herstellen.

Acupunctuur overschouwt ‘de gehele mens’, daarom wordt er ook aandacht geschonken aan de leefwijze, het werk, de eetgewoonten en andere zaken die van invloed kunnen zijn op de maag- en darmklachten. Vaak is het aanpassen van de levensstijl en/of het voedingspatroon aangewezen. 

Acupunctuur kan de klachten verlichten en versterkt de weerstand. 

Overgewicht

​

Overgewicht neemt schrikbarend toe: bijna de helft van de volwassenen kampt met overgewicht. Niet alle methoden om af te vallen zijn goed voor het lichaam, sommigen zijn zelfs zeer ongezond.

Acupunctuur bevordert om af te vallen, zonder vervelende bijwerkingen.

Afvallen met acupunctuur gebeurt altijd in combinatie met een aanpassing in het voedings- en bewegingspatroon. Het opvolgen van het persoonlijk voedingsadvies zal leiden tot een optimale spijsvertering en verhoging van de levenskwaliteit.

​

Waarom acupunctuur?

Vanuit de Traditionele Chinese Gezondheidszorg is overgewicht vaak een gevolg van een niet optimaal werkend spijsverteringsstelsel. Dit kan veroorzaakt worden door verkeerde eetgewoontes of voedingsmiddelen, maar ook door overmatig piekeren, chronische stress en structureel overwerken.

​

Door middel van kleine naaldjes worden meridianen ( energiepunten) gestimuleerd en worden energieblokkades opgeheven. Hierdoor verbetert de stofwisseling en zal uw bloedsuikerspiegel stabiliseren. De behoefte aan zoetigheid daalt.

​

Natuurlijk afvallen kost tijd, maar de resultaten zullen langer aanhouden. Bovendien verbeteren vaak ook andere klachten: men voelt zich fitter, slaapt beter, heeft minder hongergevoel,…

Stoppen met roken

​

De meeste rokers denken eraan om te stoppen met roken. Het definitief stoppen met roken is niet makkelijk door de lichamelijke verslaving aan nicotine en de geestelijke afhankelijkheid. 

Een sterke motivatie is onontbeerlijk!

Ontwenningsverschijnselen treden op als aan de nicotinebehoefte niet meer wordt voldaan: angst, nervositeit, prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, hoofdpijn, slaapstoornissen, snoepaanvallen… 

De eerste drie weken zijn zeer moeilijk voor de meeste mensen.

​

Waarom acupunctuur?

Acupunctuur pakt zowel de lichamelijke als geestelijke verslaving aan.

Acupunctuur vermindert de vervelende ontwenningsverschijnselen, waardoor volhouden makkelijker wordt. Door het aanprikken van specifieke acupunctuurpunten wordt enerzijds het gemis aan tabak onderdrukt en anderzijds wordt de wilskracht gestimuleerd.

​

De eerste acupunctuurbehandeling wordt snel na de ‘stopdag’ ingepland. 

Men mag uitgaan van 6 à 8 acupunctuursessies over een periode van 10 à 12 weken.

​

Slaapproblemen – Insomnia

​

Goed kunnen slapen en ’s morgens uitgerust opstaan is voor vele mensen een probleem. Sommigen kunnen de slaap niet vatten, en liggen een hele tijd wakker. Anderen vallen dan weer snel in slaap, maar worden in de loop van de nacht vaak (verschillende keren) wakker en hebben moeite om terug in slaap te geraken. Weer anderen slapen goed door, maar worden té vroeg wakker en kunnen de slaap niet meer vatten. Dromen en nachtmerries spelen dikwijls een storende rol en ook nachtzweten is erg vervelend en de klamme en natte kleren maken en houden iemand wakker. Uiteraard verstoort ook pijn een goede slaap.

​

Waarom acupunctuur?

In de acupunctuur worden slaapproblemen gezien als een verstoring van ons natuurlijke ritme. 

Dat ritme wordt gevormd door twee energieën: actie (yang) en rust (yin). 

In het yin-yang-symbool is te zien hoe deze energieën vloeiend in elkaar overgaan. 

Ook in ons dag patroon is dat te zien: we staan op en worden actief. In de loop van de dag, worden we rustiger. Zo bereiden we ons voor op onze nachtrust. 

Dit natuurlijke ritme raakt in ons drukke bestaan makkelijk verstoord. Met acupunctuur wordt deze natuurlijke energiebalans hersteld. 

Het tekort aan yin-energie wordt aangevuld of het teveel aan yang-energie wordt afgevoerd. 

Gezien in de praktijk vele mensen mengvormen vertonen, wordt een aangepaste individuele behandeling opgestart.

​

De behandeling gebeurt via acupunctuur, voeding - en levensstijladvies en kruiden. 

Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten.

Stress, mentale en/of emotionele klachten

​

Een langdurig verhoogd stressniveau verstoort de energiebalans waardoor veel gezondheidsklachten kunnen ontstaan. Deze klachten zijn voor iedereen verschillend, situeren zich zowel op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied en zijn - ernstig te nemen -waarschuwingssignalen om erger te voorkomen. Ook in gedrag en gedachten is er een verandering te merken.

​

Meest voorkomende klachten

Lichamelijk: hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen, nek-schouderklachten, rugpijn, spierpijn, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, maag-en darmklachten,…

Mentaal: piekeren, zorgen maken, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, geen beslissingen nemen,…

Emotioneel: prikkelbaar, angst, woede aanvallen, onrust,…

Gedrag: teruggetrokken, meer genotsmiddelen gebruiken, minder presteren en fouten maken,…

Gedachten: een verminderd relativeringsvermogen: “het komt nooit meer goed” – “ik ben niets waard” – “ ik zal het weeral doen”

In deze situaties, van lichte tot hevige stress, kan acupunctuur helpen om het stressniveau te verlagen en stress gerelateerde klachten te verminderen.

​

Waarom acupunctuur?

Vanuit Oosters standpunt is een lichaam, dat in balans is, een energiesysteem dat optimaal functioneert. Onder invloed van stress raakt de energiebalans verstoord.

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur onder andere cortisolniveaus kan beïnvloeden. Door het verlagen van het stresshormoon kunnen diverse processen in het lichaam weer normaler gaan verlopen. Ook kan acupunctuur de aanmaak van lichaamseigen stoffen zoals serotonine beïnvloeden. Dit zorgt voor meer rust en een betere slaapkwaliteit. En als men ’s nachts beter slaapt, kan men overdag meer aan. Door de ontspannende werking van acupunctuur vermindert de spanning in het lichaam en komt er meer rust in het hoofd.

Naast een algemene kalmerende werking richten we onze behandelingen ook op het orgaansysteem. De Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) kijkt namelijk op een andere manier naar de functie en samenhang van de organen. Door een langdurige overbelasting wordt bijvoorbeeld de nier-yin uitgeput. Dat kan men zien als een belangrijke energiebron waarin reserves zijn opgeslagen. Acupunctuur helpt deze energie weer op te bouwen. Het opheffen van blokkades/stagnaties is in deze ook van groot belang. Een vrije doorgang van energie is volgens de TCG een voorwaarde voor een goede gezondheid. Bij stress kan deze energiestroom verstoord zijn.

Bij stress zijn er naast lichamelijke klachten ook emotionele klachten. We besteden daarom aandacht aan beiden, wat voor een acupuncturist heel gebruikelijk is. De TCG ziet lichaam en geest namelijk als één geheel.  De TCG zal altijd de leefomstandigheden en omgeving betrekken bij de gezondheid. We bekijken dus ook samen de oorzaak van stress en wat er in het leven en de leefomgeving nodig is voor een herstel. 

Indien nodig verwijzen we door naar de westerse geneeskunde en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.

​

Voedingsadvies

​

In het Westen wordt voeding microscopisch bekeken: voedingsmiddelen worden volgens hun bouwstenen ingedeeld onder proteïnen, koolhydraten of vetten en de voedingswaarde wordt geteld aan de hand vanhet aantalcalorieën.

In het Oosten gaat men na welk effect een voedingsmiddel heeft op het lichaam, op jouw lichaam.

​

Waarom “Oosters” voedingsadvies?

De Chinese voedingsleer gaat uit van hetzelfde model als de Traditionele Chinese Gezondheidszorg waarin het energetisch evenwicht in het lichaam belangrijk is.

Een uitgebalanceerd voedingspatroon is zeer belangrijk voor het ondersteunen of ontlasten van bepaalde organen. Met relatief weinig moeite kan er zo actief aan het genezingsproces meegewerkt worden. Het ene voedingsmiddel versterkt bijvoorbeeld de warmte, een ander werkt koelend. Het ene voedt een orgaan, het andere heeft een remmende werking. In functie van het energetisch bilan van een individu, kan de acupuncturist zodoende specifieke voedingsadviezen verstrekken.

Voedingsadvies is altijd een ondersteuning van de gebruikte therapie en kan bestaan uit: het aanbevelen van bepaalde ingrediënten, juiste kookmethodes of een bepaalde kruidenthee. Eveneens kan de voeding ondersteund worden door vitamines of mineralen.

COOCKIE & PRIVACY POLICY

OK

Deze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.